top of page

Doorstart Winkelhart Echt

Winkelhart Echt krijgt een vervolg. Donderdag 26 september jl. heeft de aftrap van ‘ondernemend Echt’ plaatsgevonden in de vorm van een kick-off werksessie. Tijdens deze bijeenkomst werd het actieplan voor de korte en langere termijn door een nieuw gevormde werkgroep gepresenteerd en heeft de hieraan ondersteuning biedende programmacoördinator zich voorgesteld.

De Gemeente Echt-Susteren heeft samen met de eerder gevormde uit ondernemers bestaande werkgroep het initiatief opgepakt om collectieve samenwerking een nieuwe impuls te geven. Onder begeleiding van Sander Bus, de kersverse programmacoördinator, gaan ondernemers aan de slag met een hernieuwd Winkelhart Echt. De term Winkelhart, die ooit voor de ondernemersvereniging van het centrum stond, wordt bewust aangehouden om de gelijke doelstellingen te benadrukken.

Samenwerking

Sinds het uit elkaar vallen van de vereniging enkele jaren geleden worden activiteiten in het centrum niet meer collectief georganiseerd. Volgens de werkgroep is het herpakken van de samenwerking tussen ondernemers essentieel om het verschil te kunnen maken en een vitaal centrum te vormen. De Gemeente heeft daarom de handschoen opgepakt en onder andere ter ondersteuning aan de ondernemers een programmacoördinator aangesteld. Deze gaat op praktische wijze aan de slag om samen met de ondernemers onderlinge samenwerking te stimuleren en collectieve en laagdrempelige activiteiten te organiseren. De avond werd gekenmerkt door een levendige discussie onder aanwezigen, resulterend in de opvatting dat men proactief aan de slag gaat met de voorgenomen plannen.

Een vitaal centrum

Naast het vergroten van de attractiviteit van het centrum is samenwerking op een ander gebied ook van waarde. In de toekomstplannen van de Gemeente is het creëren van een compacter centrum een van de pijlers, passend binnen het Programma Centrum Echt. Het bundelen van krachten van ondernemers zorgt ervoor dat op overzichtelijk niveau tussen betrokken partijen kan worden gecommuniceerd. Over de huidige stand van zaken aangaande het Programma Centrum Echt organiseert de Gemeente woensdag 23 oktober een informatiebijeenkomst voor stakeholders om 18.15 uur (locatie cultuurhuis Edith Stein).

Winterprogramma 2019

Tijdens de kick-off is een planning in drie delen gepresenteerd. Allereerst werkt Bus op korte termijn aan het winterprogramma van Winkelhart Echt. Voor de middellange termijn (het hele jaar 2020) wordt een jaarprogramma gepresenteerd, waarna op lange termijn (na 2020) de beurt is aan het verwezenlijken van collectieve ondernemersdoelen. Tijdens de kick-off van 26 september zijn tijdens de werksessie door de ondernemers suggesties en ideeën aangedragen, waaruit blijkt dat men wilt doorpakken en uitkijkt naar de herintroductie van Winkelhart Echt.


Comments


bottom of page