top of page

Jaarprogramma voor Winkelhart Echt

Nadat in de wintermaanden van vorig jaar de samenwerking onder de noemer van Winkelhart Echt tot een gewaardeerd resultaat is gebracht, zetten ondernemers in het centrum van Echt nu de volgende stap. Tijdens een presentatie op 9 maart in Cultuurhuis Edith Stein werd het jaarprogramma voor Winkelhart Echt 2020 gepresenteerd.

De Gemeente Echt-Susteren heeft samen met de eerder gevormde uit ondernemers bestaande werkgroep het initiatief opgepakt om collectieve samenwerking een nieuwe impuls te geven. Onder begeleiding van de aangestelde programmacoördinator Sander Bus zijn ondernemers aan de slag met een hernieuwd Winkelhart Echt. De term Winkelhart, die ooit voor de ondernemersvereniging van het centrum stond, wordt bewust aangehouden om de gelijke doelstellingen te benadrukken.

Na zijn aanstelling heeft de programmacoördinator aangegeven zijn werkzaamheden in drie termijnen te plannen. De eerste omvatte de winterperiode van 2019, waarin het bijeen brengen van ondernemers en het organiseren van een collectieve uiting door promotie en activiteiten centraal stond. De tweede termijn, het hele jaar 2020 bevattend, dient tot de uitbouw en versterking van deze samenwerking. Tijdens de presentatie op 9 maart werd zodoende het jaarprogramma gepresenteerd door de werkgroep Winkelhart Echt.

Beleving als toverwoord

Bus benadrukte tijdens de presentatie dat niet de ambitie is grote attracties naar het centrum te halen, maar te focussen op activiteiten op maat. De afgelopen periode heeft hij, ondersteund door de werkgroep Winkelhart Echt, gewerkt aan een jaarprogramma. Middels de presentatie van een compacte jaargids werd de ondernemers uit de doeken gedaan hoe dat er uit komt te zien, mits ondersteund. Die ondersteuning door ondernemers komt in de vorm van deelname aan de invulling van activiteiten, maar ook wordt nadrukkelijk om een financiële bijdrage gevraagd. Om te werken aan een vitaal en attractief centrum is beleving het toverwoord van het programma. Bezoekers van het winkelcentrum dienen beloond te worden voor hun komst. Zo noemde de programmacoördinator de voorgenomen activiteiten ook cadeautjes.

Bundeling van krachten

Naast het vergroten van de attractiviteit van het centrum is samenwerking op een ander gebied ook van waarde. In de toekomstplannen van de Gemeente is het creëren van een compacter centrum een van de pijlers, passend binnen het Programma Centrum Echt. Het bundelen van krachten van ondernemers zorgt ervoor dat op overzichtelijk niveau tussen betrokken partijen kan worden gecommuniceerd.

Tijdens en na de bijeenkomst ontstond een waardevolle discussie waarbij ondernemers met elkaar in gesprek gingen over de waarde en invulling van samenwerking. Onder het mom van ‘de kunst van samenwerking’ onthulde de programmacoördinator daarnaast nog een schilderijlijst met een wit vel. Bij wijze van committeren aan de voorgenomen plannen zetten aanwezige ondernemers hun handtekening op het doek. Deze zal de komende periode ergens in het centrum worden tentoongesteld.

Meer informatie over de activiteiten van het Winkelhart is te vinden op www.winkelhartecht.com.


Kommentare


bottom of page